Skip to:

25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w celu omówienia współpracy w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Podczas spotkania Rzecznik przedstawił najistotniejsze problemy pojawiające się w powyższym zakresie oraz poinformował o dotychczasowej współpracy i podejmowanych z resortem spraw wewnętrznych działaniach na rzecz najmłodszych obywateli naszego kraju. Ustalono, że dotychczasowe wspólne inicjatywy będą kontynuowane oraz omówiono wstępne założenia kolejnych działań na rzecz dzieci.

10707912_318413601674980_1304375722_n1_0.jpg