Skip to:

„Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” jest publikacją pracy Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka.

Publikacja przekrojowo i kompleksowo ujmuje stan prawny – zarówno międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka, jak i porządek krajowy – służący ochronie praw dziecka. Książka pokazuje też drogę dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej.

Celem pracy jest przedstawienie osobowości dziecka oraz możliwości udzielenia mu pomocy i ochrony prawnej, ponadto – wykazanie negatywnych skutków, jakie dla jego rozwoju mają rażące naruszenia prawa i inne zagrożenia, wraz ze sposobem zapobiegania im.

Inspiracją do napisania pracy było doświadczenie sytuacji, w której władze utrudniały uzdolnionym dzieciom rozwój zgodnie z ich talentem muzycznym, a także uniemożliwiały rodzicom korzystanie z prawa do ukierunkowania dzieci zgodnie z ich dobrem i predyspozycjami oraz interesem społecznym.

„Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” (PDF)