Skip to:

List do Rodziców Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Wielce Szanowni Państwo,

konsekwentne przypominanie, że rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych, to społeczny obowiązek, który warto realizować nie tylko 30 maja. Bogaci w doświadczenia, nie mamy przecież wątpliwości, że w rodzinach zastępczych dzieci otrzymują szacunek, bezpieczeństwo czy stabilizację – tak istotne w procesie ich rozwoju. Tworzą DOM, oparty na zrozumieniu i wartościach stanowiących dla dzieci istotny kierunkowskaz na kolejne lata życia. Rodzicielstwo jest zastępcze, natomiast miłość wobec dzieci – nie ma ograniczeń.

Codzienna, bezinteresowna opieka nie jest łatwa, wymaga poświęceń, często zmagań z wieloma trudnościami. Z ogromnym uznaniem obserwuję, w jaki sposób rodzice zastępczy wypełniają zobowiązanie państwa polskiego do realizacji prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to moment nie tylko aby Wam podziękować, ale także aby głośno mówić o potrzebach Waszych rodzin. Wasza misja możliwa jest wyłącznie przy pełnym wsparciu ekonomicznym, infrastrukturalnym, ale także merytorycznym i psychologicznym. Bezustanna pomoc i ograniczanie barier sprawnego funkcjonowania rodzin zastępczych dają solidną podstawę do budowania atmosfery niezbędnej w procesie wychowania. Wyłącznie w ten sposób zachęcimy innych do podejmowania podobnych wyzwań rodzicielskich.

Dziękuję za każdy uśmiech, który dzięki Waszej opiece zagościł na twarzach dzieci. Dziękuję za wytrwałość, konsekwencję i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Życzę siły, sukcesów oraz nieustannej satysfakcji z podejmowanych wysiłków. 

Z wyrazami szacunku,
Marek Michalak

List na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - PDF