Skip to:

List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo,

Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących w wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykają wiele trudności, ale nie poddają się, walczą o tych, którym pomagają tak by zmniejszać ich poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu.

Dzień Pracownika Socjalnego to znakomita okazja, by podziękować za zaangażowanie i wysiłek pracy na rzecz drugiego człowieka. Dajecie Państwo nadzieję
i perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych zmagań. Widzicie biedę, chorobę, płacz, ludzkie tragedie i w obliczu tych nieszczęść jesteście silni dla siebie, a przede wszystkim dla Waszych podopiecznych. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Życzę, by Państwa praca była źródłem satysfakcji, trud zauważany i doceniany,
a Państwa zawód cieszył się jak największym zaufaniem społecznym. Dajecie Państwo uśmiech, siłę, wsparcie, życzę by to całe dobro wracało w postaci życzliwości ze strony Państwa podopiecznych oraz instytucji, z którymi współpracujecie.

Wszystkim pracownikom socjalnym, a także osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, składam najserdeczniejsze życzenia siły, wytrwałości, zdrowia, a także satysfakcji i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Marek Michalak

List do Pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w wersji PDF