Skip to:

Warszawa, 8 października 2015

Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty

 

Wielce Szanowni Państwo,

w Dniu Edukacji Narodowej serdecznie dziękuję nauczycielom, pedagogom oraz wszystkim pracownikom oświaty za trud, jaki Państwo wkładacie w kształcenie i wychowanie dzieci. Państwa praca to przede wszystkim misja i powołanie. Każdego dnia jest pełna wyzwań wobec kształtowania charakterów i prawidłowych postaw młodych ludzi. Przekazują Państwo wiedzę, ale przede wszystkim służą i dzielą się swoim doświadczeniem życiowym. To ogromna odpowiedzialność, zwłaszcza dziś, kiedy często relacje międzyludzkie wypierane są przez nowe technologie, a bezpośredni kontakt człowieka z drugim człowiekiem schodzi na dalszy plan.

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają potrzebne wykształcenie, ale także kształtują swoją osobowość, realizują pasje i rozwijają talenty. Dlatego nie do przecenienia jest rola nauczyciela, który będąc przewodnikiem po otaczającej rzeczywistości, przygotowuje swoich podopiecznych do dojrzałego życia. To dzięki Państwu młodzi ludzie uczą się wrażliwości, rzetelności, uczciwości, tolerancji – wartości tak ważnych w relacjach międzyludzkich, które powinny być oparte na szacunku i zaufaniu. Jest to najlepsza droga do budowania społeczeństwa obywatelskiego, będącego istotnym impulsem dla rozwoju naszego kraju.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, którzy z ogromnym sercem i oddaniem wypełniają swoją edukacyjną misję, nie tylko odnosząc znakomite wyniki pedagogiczno-wychowawcze, ale przede wszystkim będąc przyjaciółmi uczniów. Dziękuję Państwu za to, że mimo pojawiających się czasami trudności czy chwil zwątpienia nie brakuje Wam siły i determinacji do nieustającej twórczej pracy z polskimi dziećmi i młodzieżą.

Z okazji dzisiejszego święta życzę wielu sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz radości płynącej z kontaktów z młodymi ludźmi. Życzę, by trud, który wkładacie w kształcenie uczniów, był doceniany, a Państwa zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem, na które bezwzględnie zasługuje.

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil… – niech ta myśl Janusza Korczaka towarzyszy Państwu każdego dnia.

Z wyrazami największego szacunku

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Skan listu w formacie PDF