Skip to:

Drodzy Nauczyciele!

Od prawie roku jako Rzecznik Praw Dziecka odwiedzam szkoły w całej Polsce. Rozmawiam z dziećmi, z młodzieżą, widzę ich biegających po szkolnych korytarzach. Widzę, jak się śmieją, jak żywiołowo rozmawiają, jak wiele mają zainteresowań. Jak czerpią z życia pełnymi garściami.

I właśnie za taką radość wszystkim Wam, drodzy Nauczyciele, w tym szczególnym dniu Waszego święta serdecznie dziękuję. Bowiem, jak powiedział Albert Einstein, wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

Macie w sobie także wyjątkową siłę, która pozwoliła Wam przezwyciężać różne trudności, by Wasi podopieczni mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Z uśmiechem odebrać świadectwa, przejść do następnej klasy czy dostać się do wymarzonych szkół.

Ślubowaliście być opiekunami swoich uczniów i dążyć do ich rozwoju. O takim obowiązku stanowi także Karta Nauczyciela. Wierzę, że właśnie dzięki Waszemu kunsztowi, wielkim sercom, ale także dzięki Waszemu trwaniu w przyrzeczeniach i wypełnianiu obowiązków uda się rozwiązać problemy edukacji. Bo nie możecie nigdy zapomnieć o najważniejszym - o dobru dzieci. One potrzebują Waszej wiedzy i umiejętności, Waszej obecności i towarzyszenia, by mogły się rozwijać i budować coraz piękniejszą Polskę. Potrzebują Was każdego dnia. I proszę mi wierzyć, kiedyś będą Wam za tę pracę, mądrość i pamięć o ich potrzebach wdzięczne.

Tej właśnie wdzięczności od dzieci i młodzieży życzę Państwu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z wyrazami szacunku
Mikołaj Pawlak