Skip to:

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Romów Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list, adresowany do polskich Romów.

Rzecznik napisał m.in.: "Dziecko ma takie same prawa niezależnie od pochodzenia czy wyznania, koloru skóry, statusu społecznego czy materialnego rodziców. Cieszy mnie, że reforma systemu oświaty pozawala na lepszą integrację i skuteczniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci romskich."

List Otwarty Rzecznika Praw Dziecka do Romów Polskich