Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

LIST DO UCZNIÓW
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

skończyły się wakacje, a Wy uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Dla niektórych z Was będzie to pierwszy rok nauki. Szczególnie gorąco witam sześciolatków rozpoczynających w tym roku wspaniałą szkolną przygodę. Wierzę, że dla wszystkich z Was – tych najmłodszych i tych trochę starszych - nadchodzący rok szkolny będzie obfitował w ciekawe doświadczenia, wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności, przysporzy serdecznych przyjaciół.

W listopadzie tego roku mija 25 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego międzynarodowego dokumentu określającego prawa przysługujące dzieciom. Mam nadzieję, że w związku z tym wydarzeniem nowy rok szkolny 2014/2015 będzie czasem szczególnym dla całej społeczności szkolnej. To przecież znakomita okazja do rozmów o Waszych prawach i potrzebach – nie tylko edukacyjnych. Zachęcam więc Rady Pedagogiczne, Samorządy Uczniowskie i Rady Rodziców do podjęcia różnorodnych inicjatyw podkreślających podmiotowość dziecka i przypominających o jego prawach – także do wypoczynku i zabawy.

Mam do Was prośbę – udowodnijcie, że można się uczyć, bawiąc. Proszę więc dzieci i nauczycieli o wspólne przygotowanie ciekawych zajęć, promujących prawa dziecka i wiedzę o Konwencji o Prawach Dziecka. Macie już przecież wprawę w takich przedsięwzięciach – pokazaliście to podczas Roku Janusza Korczaka. Teraz czas na kontynuację!

W nadchodzącym roku szkolnym życzę nam wszystkim, aby respektowanie praw dziecka stało się naturalną codziennością. Polska była przecież inicjatorem i pomysłodawcą Konwencji o Prawach Dziecka, to w naszym kraju żył i wspierał dzieci pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – Janusz Korczak. Jesteśmy więc w sposób szczególny zobowiązani do tego, aby prawa dziecka były w Polsce znane i przestrzegane. Dziękuję polskim pedagogom za wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia i życzę, jak najlepszych efektów w realizacji idei Starego Doktora.

Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzę w nowym roku szkolnym samych sukcesów i dni pełnych uśmiechu.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

 

List Rzecznika Praw Dziecka (PDF 0,3 MB)