Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

List z okazji
Światowego Dnia Orderu Uśmiechu

Drodzy i Szanowni - Przyjaciele,

kiedyś, tak jak i teraz, dzieci uwielbiały „Dobranocki”. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy telewizja była jeszcze czarno–biała i nie w każdym domu był telewizor, dzieci każdego wieczoru niecierpliwie czekały na bajkę, w której występowały dwie kukiełki – Agatka i Jacek. Maluchy oglądały ją także w szpitalach. Kiedy więc jej autorka, Wanda Chotomska, spotkała się z chorymi dziećmi w szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie pod Warszawą jeden z chłopców zaproponował, żeby Jacuś dostał jakiś medal za to, że przynosi dzieciom radość. Tak powstał Orderu Uśmiechu, o którego przyznanie mogą wnioskować tylko dzieci.

Od tego czasu Kawalerami Orderu Uśmiechu zostało 976 osób z ponad 45 krajów świata. Dzieci doceniły, że starały się one sprawiać im radość, okazywały wiele serca, troski i zwykłej ludzkiej życzliwości.

Rok 2014 powinien być rokiem wyjątkowym i szczególnie ważnym dla dzieci – 20 listopada będziemy obchodzili 25-lecie uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, swoistej Konstytucji Praw Dziecka. Mam nadzieję, że rocznica ta będzie służyła promocji praw dziecka i wielkiej społecznej dyskusji na temat ich potrzeb.

Od 7 lat mamy też Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Ma on przypominać, że dzieci mają swoje prawa, a jednym z najważniejszych jest możliwość wyrażania własnego zdania. Jego wyrazem jest możliwość nagrodzenia Orderem tych dorosłych, którzy dbają o ich szczęście.

Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu powinien być świętem radosnym. Dlatego bardzo się cieszę, że stało się już tradycją, iż 21 września małe i większe miejscowości przemierzają barwne korowody, a dzieci z uśmiechem przypominają swoich przyjaciół, których wyróżniły Orderem Uśmiechu – tych z najbliższego otoczenia oraz tych, których zna cały świat. To już przecież prawie tysiąc osób!

Życzę Wam, aby ten dzień i każdy kolejny upływał pod znakiem radości i uśmiechu, nawet wtedy, gdy trzeba będzie wypić sok z cytryny!

Z najsłoneczniejszymi pozdrowieniami
Marek Michalak
KOU - 421

 

List Rzecznika Praw Dziecka (PDF 0,3 MB)