Skip to:

W ciągu pierwszego kwartału  2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął swoim honorowym patronatem 65 inicjatyw i przedsięwzięć na terenie całej Polski.
 

1. Warszawskie Dni Rodzinne V edycja (13-15.03.2015), Trójmiejskie Dni Rodzinne (17-19.04.2015), Poznańskie Dni Rodzinne (15-17.05.2015), Warszawskie Dni Rodzinne VI edycja (11-13.09.2015)

Kontynuacja Projektu Dni Rodzinnych – 3 dni wypełnione warsztatami dla rodzin z dziećmi w całym mieście. Warsztaty mają za zadanie promować rodzinne spędzanie czasu oraz budować więzy między członkami rodziny.

2. Moja Mama (25 maja 2015)

VIII Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacki dla uczniów szkół podstawowych, którego uczestnicy mają za zadanie w formach literackich i plastycznych przedstawić uczucia związane ze swoją mamą.

3. XVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie (28 marca 2015)

Olimpiada rozpowszechnia wiedzę prawniczą, przybliża młodzieży problematykę polskiego systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego i gospodarczego. Konkurs w Ostrołęce odbywa się już po raz siedemnasty.

4. Konferencja Dziecko-świadek wyjątkowy. Ochrona psychologiczna i prawna dziecka w postępowaniu sądowym (27-29 marca 2015)

Konferencja Sekcji Psychologii Sądowej Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA zwracająca uwagę na problemy, z jakimi boryka się dziecko, które znajdzie się w sytuacji nieznanych mu reguł i praw, zeznając w sprawach sądowych.

5. Jak powstaje film rysunkowy - edukacja filmowa dla wykluczonych (2015)

Projekt przewiduje dotarcie do dzieci z tzw. grup wykluczonych – wychowanków domów dziecka, placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych, świetlic środowiskowych, dzieci z małych miasteczek i wsi. Uczestniczy dowiedzą się, jak powstaje film animowany, wezmą udział w konkursach i zajęciach plastycznych.

6 .Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych (styczeń 2015-grudzień 2015)

Adiunkt Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie własnych publikacji książkowych przeprowadzi ćwiczenia i wykłady dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę interdyscyplinarną o zagrożeniach dla rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży.

7. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji (9-11 czerwca 2015)

Konferencja z udziałem gości z całej Polski, a także Włoch, Norwegii, USA, Czech ma na celu podjęcie dyskusji nad obecną kondycją edukacji informacyjnej, informatycznej i medialnej oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami.

8. Pomaluj świat na FOLkowo (styczeń 2015)

Kolorowanka z zadaniami wydana przez Fundację Oswoić Los. Publikacja oswaja małych czytelników z tematyką niepełnosprawności poprzez przygody z psem FOLkiem, który rymując, zaprasza do zabawy.

9. Internetowa platforma edukacyjna Szkoła Wyborów (2015)

Inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” mająca postać internetowej  platformy edukacyjnej, na której gromadzone są materiały kompleksowo omawiające zagadnienia z zakresu wyborów i prawa wyborczego.

10. Świat na TAK! - Prawa Dziecka pod hasłem Prawo do korzystania z dóbr kultury (9 maja 2015)

Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI słupskich szkół podstawowych, ma na celu upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o przysługujących im prawach i skierowanie uwagi uczniów na konieczność szanowania praw drugiego człowieka.

11. Lekcja stomatologii (2015)

Kampania społeczna Fundacji Nadzieja dla zdrowia zajmująca się profilaktyką chorób jamy ustnej. W ramach kampanii planowana jest m.in. wizyta dzieci w gabinecie stomatologicznym, lekcje edukacyjne dla szkół itp.

12. Edukacyjny program 1000 pierwszych dni dla zdrowia (2015)

Fundacji NUTRICIA od dwóch lat działa na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie roli prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych latach ich życia. Tegoroczna edycja skupia się na edukacji żywieniowej kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci w pierwszych 1000 dniach życia dziecka. W ramach programu planowane są działania edukacyjne uczące prawidłowego komponowania diety.

13. I Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego (1 styczeń-22 kwietnia 2015)

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie konkurs jest zachętą dla wszystkich uczniów do sięgnięcia po książki Kornela Makuszyńskiego i poszukiwania wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich.

14. Ogólnopolski konkurs studencki Postępowanie w sprawach nieletnich (14 luty-15 maja 2015)

Konkurs organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku, popularyzujący wiedzę w postępowaniach w sprawach nieletnich.

15. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy Pediatria, jakiej nie znacie (7-8 marca 2015)

Konferencja dla osób zaczynających pracę zawodową w zakresie pediatrii, ale również chirurgii dziecięcej, intensywnej terapii, psychiatrii dziecięcej, neonatologii, z włączeniem problemów żywienia dziecka.

16. Poradnik Autystyczny (2015)

Grupa rodziców oraz terapeutów samodzielnie wydaje miesięcznik "Poradnik Autystyczny" oraz prowadzi portal pod tym samym tytułem pod adresem http://poradnikautystyczny.pl. Działania te skierowane są do rodziców dzieci z autyzmem, prezentując sposoby terapii i zabaw, które stymulują rozwój chorego dziecka.

17. Konferencja Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, regionie, kraju. (8 maja 2015)

Konferencja organizowana z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie w celu kształtowania standardów oraz świadomości znaczenia wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, skierowana do pedagogów specjalnych, nauczycieli, psychologów, logopedów itd.

18. Książka dla dzieci Ostatnie piętro Ireny Landau (2015)

Wydawnictwo Literatura wydaje książkę, przedstawiającą historię żydowskiej rodziny w czasie II wojny światowej. Czesia, główna bohaterka, ucieka z getta przebrana za dorosłą kobietę – jednak dla małego dziecka rozstanie z rodziną jest bolesnym przeżyciem. Autorka w prosty i zrozumiały dla dzieci sposób opowiada o przeżyciach Czesi, jednocześnie ucząc szacunku do drugiego człowieka, bez względu na wyznanie czy kolor skóry.

19. Książka I co teraz będzie Magdaleny Grabowicz (2015)

Rozwód to ciężki moment dla całej rodziny, ale przede wszystkim dla dziecka, które nie jest w stanie zrozumieć i pogodzić się z sytuacją, o rozpad rodziny często obwiniając siebie. Historia Janka i jego rodziców przedstawiona przez Magdalenę Grabowicz to przykład, jak w obliczu rozwodu pozostać troskliwym rodzicem, szanować rozterki dziecka, jasno i cierpliwie tłumacząc mu sytuację.

20. Warsztaty i konferencja Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (9.03.2015)

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie organizuje konferencję poprowadzoną przez specjalistów w zakresie cyberprzemocy - prof. dr hab. Józefa Bednarka dr Anny Andrzejewskiej. Celem będzie zapoznanie uczestników ze zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

21. Warsaw International Medical Congress – Paediatrics session (sesja pediatryczna podczas Kongresu Naukowego Młodych Medyków) (7-10 maja 2015)

Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM organizuje największy w Polsce i jeden z czterech największych w Europie kongres studentów uczelni medycznych. Częścią 11th Warsaw International Medical Congress jest sesja pediatryczna. Podczas sesji m.in. młodzi naukowcy przedstawiają swoje prace z zakresu pediatrii. Zorganizowane będą także warsztaty dla uczestników z zakresu kontaktu z małym pacjentem.

22. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (10 lutego 2015)

Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu prowadzone będą pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet . Inicjatywa ma pokazać możliwości, jakie daje internet najmłodszym użytkownikom, jednocześnie przestrzegając i ucząc dostrzegać zagrożenia, jakie na nich czyhają.

23. XII edycja konkursu dla Telewizji Lokalnych To nas dotyczy (11-12 maja 2015)

W XII Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych Rzecznik Praw Dziecka objął patronatem kategorię Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Konkurs ma za zadanie promocję praw dziecka, ale także promocję materiałów dziennikarskich, które w rzetelny sposób, bez szukania sensacji, mówią o problemach najmłodszych w ich środowisku lokalnym.

24.       Akcja Stop przemocy-reaguj! (2 marca–3 kwietnia 2015r.)

Akcja ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci. Zorganizowana zostanie zbiórka maskotek, które zostaną zabandażowane i oklejone plastrem. Następnie maskotki zostaną pozostawione w miejscach publicznych, aby zwrócić uwagę na problem przemocy wśród dzieci i dorosłych.

25.       Polskie Dni Montessori. Wychowujmy dla pokoju! (20–22 lutego 2015 r.)

Konferencja ma spopularyzować poglądy Marii Montessori na wychowanie, promując personalistyczny i duchowy wymiar osoby ludzkiej oraz skonfrontować jej koncepcję ze współczesnymi praktykami w placówkach montessoriańskich. W czasie Polskich Dni Montessori zaplanowano cykl wykładów na temat POKOJU. Oprócz wykładów i prezentacji będzie można wziąć udział w warsztatach, grupach dyskusyjnych oraz panelu z udziałem specjalistów pedagogiki Montessori z Polski, Szwecji i Niemiec.

26. Wystawa Morze Klocków 2 (29 marca-25 września 2015 r.)

Wystawa budowli z klocków Lego w Muzeum Kocham Bałtyk łączy zabawę i edukację. Zgromadzone eksponaty zaprezentują popularne postacie, miejsca, ale także wydarzenia znane z bajek, filmów, jak i związane z historią i geografią regionu. Atrakcją będą także interaktywne roboty oraz ruchome makiety, które dzieci będą mogły uruchamiać samodzielnie.

27. Największa w Polsce Wystawa Budowli z Klocków LEGO (27 lutego-28 kwietnia 2015)

11-ta edycja Wystawy Budowli z Klocków LEGO odbędzie się w Katowicach. Na wystawie będzie można zobaczyć wiele rekonstrukcji znanych budowli - Statua Wolności, Wieża Eiffla, Stadion Narodowy, Pałac Kultury oraz sceny historyczne i filmowe. Organizatorzy przeznaczyli pulę darmowych biletów dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością.

28. Projekt edukacji prozdrowotnej Czas na zdrowie. IV edycja (marzec- czerwiec 2015 r.)

Projekt łączy rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli i rodziców.

29. V edycja ogólnopolskiej akcji Dzieci-Dzieciom 2015 r. (1 luty-29 listopada 2015 r.)

Edukacja poprzez zabawę z bajkami. Dzieci na warsztatach twórczych piszą bajki dla innych dzieci. Według przygotowanych scenariuszy podczas finału Bajkowego Festiwalu Teatralnego będą wystawione spektakle teatralne dla najmłodszych.

30. Kampania społeczna Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat – ja i moje prawa (10 marca 2015 r.)

23 Świdnicka Gromada Zuchowa Leśne Duszki zbada przez dwa tygodnie przypadki łamania praw dziecka na podstawie własnych doświadczeń, po czym podsumuje wyniki na zbiórce zuchowej. W ramach finału na terenie macierzystej szkoły odbędzie się wystawa plakatów dotyczących praw dziecka.

31. Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim (23 lutego - 3 marca 2015 r.)

Kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, rodziców uczniów wszystkich typów szkół, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego. Ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu.

32. Program Vita Menu (2015)

Program edukacyjno-żywieniowy adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzony w placówkach oświatowych. Oferuje Karty Dań z gotowymi recepturami do przygotowania odpowiednio zbilansowanego posiłku. Karty zostały opracowane przez dietetyków, technologów żywienia i kucharzy. Każda placówka realizująca program ma możliwość skorzystania z oferty warsztatów dla dzieci i rodziców z zakresu zasad racjonalnego żywienia.

33. Debata O pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych (11 marca 2015)

Wspólna inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Związku Logopedów, która ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ocenę i analizę korzyści wynikających z prowadzenia profilaktyki oraz warunków pracy nauczycieli. W debacie szczególna uwaga zwrócona zostanie na aspekty wynikające z nowelizacji przepisów prawa oświatowego w kontekście obniżenia wieku szkolnego.

34. Ogólnopolski cykl konferencji Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. (5 maja-9 czerwca 2015)

Kontynuacja cyklu konferencji z maja 2014, skupiająca się na propagowaniu idei wymiany doświadczeń w obszarze edukacji ucznia 6-letniego poprzez przekazanie merytorycznej wiedzy na temat organizacji przestrzeni edukacyjnej, wspierającej harmonijny rozwój dziecka. Inicjatywa skierowana do pracowników segmentu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

35. XXI Targi Wydawców Katolickich (16-19 kwietnia 2015)

Tematami przewodnimi tegorocznych targów będzie osoba Jana Pawła II (10. rocznica od śmierci Św. Jana Pawła II i 1. rocznica kanonizacji). Swój udział zapowiedziało 130 oficyn wydawniczych z kraju, ponadto zorganizowany zostanie Salon Stolicy Apostolskiej prezentujący m.in.: Libreria Editrice Vaticana, Muzeum Watykańskie, Watykańską Bibliotekę Apostolską, Tajne Archiwum Papieskie. Program przewiduje szczególne atrakcje dla dzieci.

36. Kampania społeczna Bohaterowie (23 lutego-30 czerwca 2015)

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej jest budowanie świadomości i szacunku dla służby publicznej oraz pozyskiwanie funduszy dla podopiecznych fundacji – dzieci osieroconych przez rodzica, który zginął pełniąc służbowe obowiązki.

37. XVIII Kaliski Turniej Językowy Rebusik (13 marca 2015r.)

Tegoroczne zmagania były oparte na tematyce związanej z prawami dziecka. Cel turnieju to rozwijanie sprawności w zakresie pisania i czytania, wyrabianie nawyku poprawnego pisania, umiejętności stosowania zasad ortograficznych oraz doskonalenie współpracy w zespole. Wszystkie zadania mają formy łamigłówek, rebusów i diagramów.

38. V Sympozjum Pedagogiczne Istota efektywnego wychowania i nauczania. Świętujemy 25-lecie Konwencji Praw Dziecka w Tarnowie (12 marca 2015 r.)

Sympozjum Pedagogiczne to działanie ukierunkowane na wspólne poszukiwanie atrakcyjnych i twórczych metod pracy, okazja do zapoznania się z zaletami wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z teoretycznymi i praktycznymi jej aspektami oraz sposobność do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących z różnymi grupami odbiorców.

39. Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (22 marca 2015 r.)

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej obchodzony był pod hasłem „Smile for life". Prócz konkursów i atrakcji dla najmłodszych przewidziane są konsultacje ze stomatologiem, psychologiem i dietetykiem oraz prezentacja profesjonalnych produktów do higieny jamy ustnej dla całej rodziny.

40. VI ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkoli i oddziałów integracyjnych Razem w zabawie i nauce. Co może mały człowiek. (10 marca-30 maja 2015 r.)

Konkurs skierowany jest do dzieci zdrowych oraz dzieci z niepełnosprawnością, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów integracyjnych w całej Polsce. Prócz upowszechniania praw dziecka ma na celu kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka oraz promowanie idei integracji w wychowaniu i nauczaniu.

41. Program Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy (14 listopada 2014 r.- 31 grudnia 2017 r.)

Program ma na celu poprawę jakości żywienia małych dzieci poprzez edukację pracowników oraz rodziców, prowadzoną przez dietetyków posiadających własną działalność gospodarczą. W każdej placówce edukator przeprowadzi 24 godziny warsztatów lub konsultacji, dokonując analiz jadłospisów żywieniowych i pomagając stworzyć nowy, zbilansowany program żywienia najmłodszych.

42. Program Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu (marzec-wrzesień 2015 r.)

Pilotażowa edycja programu edukacyjnego, realizowana w wybranych szkołach podstawowych w ramach lekcji wychowawczych. Zaplanowane zajęcia służą kształtowaniu postaw właściwego zachowania dzieci w różnych sytuacjach, dotyczących podróży pociągiem, korzystania z energii i urządzeń elektrycznych, gier i zabaw z wykorzystaniem komputerów i sieci teleinformatycznej, a także w kontekście bezpieczeństwa osobistego oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

43. Akcja Czysty Aniołek (kwiecień – czerwiec 2015 r.)

Akcja ma na celu zebranie funduszy na środki czystości oraz zbiórkę samych środków czystości (mydła, pasty do zębów, szampony, ręczniki, szczoteczki do zębów) i przekazywanie ich poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej dzieciom z najuboższych rodzin.

44. Projekt Kids Design Space - dzieci projektują przestrzeń (15 stycznia-15 czerwca 2015 r.)

W ramach projektu przez trzy miesiące specjaliści z dziedziny projektowania podczas warsztatów edukacyjnych będą pracować z dziećmi nad zagadnieniami organizacji przestrzeni oraz uczyć odpowiedzialności za jej kształtowanie. Celem warsztatów jest zmiana myślenia w społeczeństwie, w którym liczy się tylko „własne podwórko”. Taka zmiana, zdaniem organizatorów, nastąpić może właśnie dzięki włączeniu dzieci i młodzieży w proces tworzenia koncepcji i przeobrażania otaczającej nas przestrzeni.

45. 9. Międzynarodowa Szkoła Letnia Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców (14-24 września 2015 r.)

Wśród ponad 50 mln uchodźców na świecie, ogromny procent stanowią dzieci. Są świadkami, ofiarami, a czasem też sprawcami przemocy we współczesnych konfliktach i wojnach. Uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej poddadzą to zjawisko analizie w gronie młodych pracowników naukowych z Austrii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Kosowa, Rosji i Ukrainy oraz z Polski.

46. Konferencja dla nauczycieli Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (13 kwietnia 2015 r.)

Konferencja inauguruje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska edukacyjnego na temat profilaktyki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Poza organizacją konferencji zaplanowane są warsztaty skierowane do uczniów, ale także do pedagogów, nauczycieli, psychoterapeutów.

47. Turniej Wiedzy i Sprawności Dzieciaki Mleczaki – Zdrowe Przedszkolaki (24 marca 2015 r.)

Turniej odbędzie się już po raz trzeci. Uczestniczyć w nich będzie dziesięć dwuosobowych zespołów z białostockich przedszkoli. Pierwsza część turnieju dotyczyć będzie wiedzy dzieci na temat produktów żywnościowych zawierających białko mleka krowiego, znajomości zasad zdrowego odżywiania, zwłaszcza roli produktów mlecznych, ich wartości odżywczych, a także postaci, w jakich spożywa się mleko. Część sprawnościowa zawierać będzie między innymi zadania mające na celu rozpoznawanie produktów mlecznych.

48. II Bieg Serca (21 czerwca 2015 r.)

Bieg Serca to bieg charytatywny. Za każde okrążenie przebiegnięte przez każdego uczestnika sponsorzy przekazują 5 zł na konto fundacji. Dochód z biegu przeznaczany jest na rehabilitację ruchową niepełnosprawnych dzieci.

49. Publikacja Doświadczenie migracyjne dzieci i młodzieży – aspekty psychologicznej i tożsamościowe (marzec 2015 r.)

Publikacja zawiera 9 tekstów dotyczących konsekwencji migracji wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym akcentem na aspekty psychologiczne i kwestie związane z tożsamością/identyfikacją kulturową. Większość publikacji odnosi się do tematyki migracji wśród dzieci i młodzieży, osób nieposiadających polskiego obywatelstwa (dzieci cudzoziemskie), bądź też skupia się na konkretnych kategoriach dzieci i młodzieży związanych np. ze statusem pobytu dzieci.

50. Projekt badawczy (Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji (15 marca-15 grudnia 2015r.)

Celem projektu jest kompleksowa diagnoza problemów doświadczanych przez dzieci powracające z emigracji w związku z adaptacją do nowej sytuacji. Oparty jest o metodę jakościową, polegającą na pogłębionych na wywiadach przeprowadzonych z kadrą pedagogiczną oraz powracającymi dziećmi i ich rodzicami. Wyniki badań zostaną podsumowane w raporcie, który zostanie opublikowany i przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji.

51. Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Klas IV-VI Szkół Podstawowych Moje Prawa, Moje Obowiązki (1 marca - 15 kwietnia 2015 r.)

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z Włocławka i terenu byłego województwa włocławskiego. Tematyka prac plastycznych dotyczy praw i obowiązków ucznia opartych na pedagogice Janusza Korczaka. Nagrody zostaną wręczone podczas III Memoriału Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka „Stop Przemocy Wobec Dzieci”, który odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku w Hali OSiR we Włocławku w ramach VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości.

52. XVIII Wielki Rodzinny Piknik Radia Kolor (24 maja 2015 r.)

Piknik ma na celu propagowanie aktywnego stylu życia. Program przewiduje aktywizację ruchową uczestników w różnych przedziałach wiekowych. Organizowany po raz osiemnasty, na stałe wpisał się w mapę wydarzeń Warszawy.

53. XI Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (22-24 maja 2015 r.)

Zgodnie z tradycją, corocznie inna placówka im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jest gospodarzem spotkania - w tym roku jest to Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Celem każdego zlotu jest wzajemna integracja szkół i placówek im. KOU.

54. Największa w Polsce Wystawa Budowli z Klocków Lego w Bydgoszczy (10 marca – 26 kwietnia 2015 r.)

Wystawa przenosi dzieci we wspaniały, kolorowy i beztroski świat budowli z klocków oraz prezentuje zwiedzającym możliwości, jakie dają klocki lego. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 60 gablot zawierających budowle i makiety składające się nawet z kilku milionów klocków.

55. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie (1 - 14 czerwca 2015 r.)

W przeszło trzydziestoletniej historii Festiwalu na deskach Amfiteatru „Na Skarpie” gościły tysiące młodych ludzi, dla których uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu było wspaniałą przygodą i spełnieniem marzeń. W tym roku po raz 36 dzieci z całej Europy będą mogły wziąć udział w zmaganiach. Konkurs ma za zadanie promować młodzież uzdolnioną muzycznie i tanecznie z całej Europy.

56. Nagroda Literacka Biedronki (12 lutego – 19 listopada 2015 r.)

Zadaniem konkursu jest nagrodzenie najlepszego, dotąd niepublikowanego tekstu bajki dla dzieci oraz ilustracji. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: pierwszego, przygotowanie tekstu, drugiego - ilustracji do zwycięskiego tekstu. Punktem kulminacyjnym będzie prezentacja fragmentów książki podczas uroczystej gali w drugiej połowie listopada. Książka trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka na przełomie listopada i grudnia 2015 roku w nakładzie 50 tys. egzemplarzy.

57. Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (czerwiec 2015 r. – wrzesień 2016 r.)

Projekt obejmuje cały rok szkolny i polega na comiesięcznym uczestnictwie w seansie kinowym. W ciągu roku każda klasa zgłoszona do programu weźmie udział w siedmiu spotkaniach filmowych wzbogaconych o prelekcje, prowadzone przez osoby związane z kinem, m. in. dziennikarzy i krytyków filmowych.

58. Wiosenna Giełda Humoru (10 maja 2015 r.)

Giełda Humoru to cykliczne koncerty charytatywne, w trakcie których odbywa się zbiórka darów w ramach programu „Otwórzmy przed nimi życie”. Zebrane środki przeznaczane są na pomoc dla dzieci chorych oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

59. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2015 (1 kwietnia – 20 września 2015r.)

Konkurs organizowany jest już od dziesięciu lat. Jego tematem jest dziecko we współczesnym świecie. W jury konkursu zasiądą wybitni przedstawiciele Artystów Fotografików, a zwycięskie prace będą eksponowane w siedzibie organizatora – Europejskiego Centrum Bajki.

60. Konferencja naukowa Relacja uczeń nauczyciel (18 czerwca 2015 r)

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących z różnymi grupami odbiorców, stworzy okazję do integracji środowiska lokalnego, wychowawców i rodziców. W trakcie spotkania nauczyciele poznają wpływ typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, strategie pracy z uczniem, a także techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

61. Młodzieżowe Rady Uczniowskie. Młodzi mówią TAK! (25 marca 2015 r.)

Konferencja metodyczna z udziałem ekspertów, przybliżających cele, zakres, sposób powołania Młodzieżowych Rad Uczniowskich oraz samorządowych, wspierających lokalne władze. W trakcie spotkania zostanie powołana Młodzieżowa Rada Uczniowska Krośniewic.

62. Pilotażowy Program Readaptacyjny (16 lutego – 31 grudnia 2015 r.)

Projekt polega na prowadzeniu mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek placówek resocjalizacyjnych. To pierwszy taki projekt w Polsce. Obecna edycja ma charakter pilotażowy i zostanie zrealizowana w Warszawie.

63. Konferencja Mediacje w oświacie i życiu społecznym (23 marca 2015)

Konferencja ma charakter szkoleniowo-naukowy i jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów, wychowawców, kuratorów dla nieletnich, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, policjantów, doradców, psychologów i pedagogów szkolnych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką mediacji i zajmujących się w życiu zawodowym kwestiami wymagającymi wiedzy z zakresu mediacji – konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.

64. Konferencja Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe (13 kwietnia 2015 r.)

Konferencja ma na celu integrację środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspierania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny. Zaproszeni prelegenci przedstawią wiedzę łączącą teorię i praktykę, możliwą do wdrożenia w środowisku.

65. Konferencja Cyberprzemoc - współczesne oblicze przemocy (16 kwietnia 2015 r.)

Konferencja podsumowuje program profilaktyczno-wychowawczy Współczesne oblicza przemocy. W ramach programu realizowane są cykliczne zajęcia dla uczniów różnych typów szkół oraz ich rodziców i nauczycieli. Tematyka dotyczy profilaktyki oraz edukacji z zakresu współczesnych zagrożeń,  które wiążą się z powszechnym dostępem do Internetu. Głównym celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi, występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

Tabela zbiorcza