Skip to:

5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat przebiegu prac nad wydaniem aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wprowadzone nowelizacją przepisy weszły w życie 1 sierpnia tego roku, ale bez aktów wykonawczych nie będą one wystarczającym narzędziem do efektywnego zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Zdaniem Rzecznika konieczne jest więc jak najszybsze wydanie odpowiednich rozporządzeń. Marek Michalak przypomniał też o - zapisanym w nowelizacji - obowiązku złożenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka informacji o skutkach obowiązywania ustawy po roku jej obowiązywania. "Jeżeli akty wykonawcze w trybie pilnym nie wejdą do porządku prawnego, to zadanie będzie trudne do zrealizowania. Dlatego też, żeby skutecznie wykonać powyższe zobowiązanie, powstanie aktów prawnych wykonawczych powinno mieć charakter priorytetowy" - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej