Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 3 listopada 2010 roku do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o podjęcie działań, które umożliwią najmłodszym dzieciom bezpieczną zabawę w piaskownicach znajdujących się na przedszkolnych i samorządowych placach zabaw.

Marek Michalak przedstawił w swoim wystąpieniu zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące właściwego utrzymywania piaskownic, które nie są na tyle restrykcyjne, aby skłaniały samorządy do ich likwidacji. Rzecznik Praw Dziecka liczy, iż władze gmin - znając te wytyczne i mając świadomość prawa małego dziecka do atrakcyjnej i bezpiecznej zabawy - będą zabiegać o tworzenie nowych piaskownic w miejscach zabaw dla dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast