Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów z gorącym apelem o szczególną ochronę dzieci w warunkach kryzysu finansowego.

Apel ten jest efektem spotkania, które odbyło się 16 marca br. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w ramach bieżącej współpracy obu Rzeczników. Marek Michalak i Janusz Kochanowski uważają, że oszczędności państwa w dobie kryzysu nie powinny obejmować środków na właściwą opiekę nad dzieckiem i ochronę jego praw do życia, zdrowia, nauki, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych i ochrony przed przemocą i demoralizacją.

Rzecznik Praw Dziecka już wcześniej apelował o to, aby mimo kryzysu nie zawieszać prac nad ustawą o pieczy zastępczej nad dzieckiem, a prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - przyspieszyć.

Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydowali również, iż we wrześniu tego roku wspólnie zorganizują konferencję pod hasłem "Dziecko w dobie kryzysu".