Skip to:

- Z niepokojem odnotowuję wzrost liczby sprawa dotyczących kontroli biletów na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego realizowane przez małoletnich pasażerów. Skargi te dotyczą zarówno kontroli ważności samych biletów, jak również kontroli dokumentów poświadczających uprawnienia małoletnich pasażerów do ulgowych przejazdów – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzieci przebywając za granicą i realizując tam obowiązek szkolny i obowiązek nauki korzystają na obczyźnie z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego jedynie na podstawie dokumentów poświadczających ich wiek. Nie posiadając legitymacji szkolnych nie mogą jednak z ulg takich korzystać na terenie Polski. Tożsamy argument zgłaszają rodzice dzieci ukaranych za przejazd realizowany na podstawie biletu ulgowego, które w czasie kontroli nie posiadały przy sobie ważnych legitymacji szkolnych.

Problem nie jest nowy - Rzecznik Praw Dziecka od 2013 r. zabiega o zmiany w przepisach, które – w jego opinii –dyskryminują tę grupę uczniów. Z prośbą o interwencję do Rzecznika zgłaszają się rodzice i opiekunowie, a liczba telefonów i listów rośnie podczas wakacji i ferii zimowych.

W poprzednich latach Rzecznik interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. MEN nawet powołało międzyresortowy zespół do spraw analizy usprawnień w zakresie ulg w przejazdach dla dzieci i młodzieży, w którego pracach uczestniczyli przedstawiciele Ministra Infrastruktury, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Ostatecznie zespół wypracował jednego, akceptowalnego przez wszystkie strony stanowiska, a jego prace nie zostały na nowo podjęte.

Rzecznik wnosi o dokonanie analizy zmierzającej do zmiany zasad dokumentowania i poświadczania uprawnień do przejazdów ulgowych przez dzieci realizujące obowiązek przedszkolny, szkolny i obowiązek nauki.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Infrastruktury (PDF)

Odpowiedź Ministra Infrastruktury (PDF)

 

Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie do:

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 26 lutego 2016 r.

Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2015 r.

Rzecznika Praw Obywatelskich z 1 października 2014 r.

Rzecznika Praw Obywatelskich z 20 listopada 2013 r.

Ministra Edukacji Narodowej z 1 października 2013 r.

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 28 sierpnia 2013 r.