Skip to:

9 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań w sprawie braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Rzecznik podkreślił, że w maju 2009 roku na miejsce w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oczekiwało 833, natomiast w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii - 1202 nieletnich. Pomimo tego, że liczba ośrodków - a co za tym idzie, liczba miejsc - wzrosła, nadal są ogromne problemy z nieletnimi, dla których nie można znaleźć miejsca w placówce.

Nieletni, oczekujący na miejsce w ośrodku, są kierowani do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub umieszczani w policyjnych izbach dziecka. Przebywają tam razem z dziećmi, które znalazły się tam z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Taka sytuacja nie sprzyja procesowi wychowawczemu dzieci z domów dziecka, a bywa, że stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Rzecznik podkreślił też, że brak egzekucji postanowień sądu o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej utwierdza nieletnich w przekonaniu o bezkarności i ma negatywny wpływ na poczucie sprawiedliwości i ładu społecznego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej