Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zwrócił uwagę na problem braku regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego.

Przepisy prawa regulujące zagadnienie zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi wymagają zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta na udzielenie mu takiego świadczenia. W przypadku pacjenta powyżej 16. roku życia wymagana jest także jego zgoda (w sytuacji sprzecznych oświadczeń woli takiego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego). Przepisy określają wyjątek od powyższego w odniesieniu do lekarza, który może bez zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego udzielić świadczenia zdrowotnego jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

W sytuacji braku przedstawiciela ustawowego dziecka w miejscu wezwania i jednoczesnej niemożności skontaktowania się z tą osobą, ratownicy medyczni mogą przeprowadzić jedynie badanie małoletniego pacjenta – o ile obecny jest jego opiekun faktyczny i wyrazi na to zgodę. Natomiast każde działanie uznawane za udzielenie świadczenia zdrowotnego bez uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego dziecka nie będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne dzieci Marek Michalak wystąpił do Konstantego Radziwiłła o wskazanie czy kwestia ta była przedmiotem analiz lub czy prowadzone są prace legislacyjne w tym zakresie. Rzecznik wystąpił także o przedstawienie rekomendacji dotyczących postępowania podstawowych ZRM w opisanym przypadku.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź Ministra Zdrowia