Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa oaktualne dane na temat występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych, oraz wnioski z narad prowadzonych przez GIS z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inne działania podejmowane przez GIS na rzecz minimalizowania występowania zakażeń szpitalnych.
W listopadzie 2017 r.  Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie rosnącej liczby przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1). W lipcu Minister Zdrowia poinformował, że 3 kwietnia 2018 r. Główny Inspektor Sanitarny otrzymał upoważnienie Ministra Zdrowia do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, procesu konsultacji publicznych i opiniowania, prowadzenia konferencji uzgodnieniowych projektu rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych realizującego upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Minister Zdrowia poinformował także, że w związku z obecnie obserwowaną epidemią ogólnokrajową występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella Pneumoniae Główny Inspektor Sanitarny organizował narady z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, które dedykowane były omówieniu działań przeciwepidemicznych w szpitalach z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie zakażeń szpitalnych.
 
 
Czytaj także: