Skip to:

Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu 24 maja br. jest odpowiedzią na wielokrotnie od 2009 roku zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez dzieci. Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego deklaruje pełne poparcie proponowanych rozwiązań prawnych.

- Obok prowadzonych działań edukacyjnych, profilaktycznych i doraźnych oraz roli rodziców i opiekunów najmłodszych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z omawianych zagrożeń, konieczne jest rozwiązanie problemu korzystania z solariów przez dzieci, w szczególności wprowadzenie bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów, poprzez uregulowanie prawne na poziomie ustawy – podkreśla Rzecznik.

Problematyka wpływu promieniowania UV wytwarzanego przez łóżka opalające, stanowi przedmiot wystąpień generalnych Rzecznika Praw Dziecka od 2009 r., kierowanych do Ministra Zdrowia, Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP oraz Prezydenta RP. W wystąpieniach Rzecznik zwracał uwagę na konieczność stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie dzieci.

– Mam nadzieję, że inicjatywa Pana Prezydenta doczeka się szybkiej realizacji, a prawo dziecka do ochrony życia i zdrowia będzie jeszcze pełniej zabezpieczone – ocenia Marek Michalak.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory. Gwałtowny wzrost liczby chorych obserwuje się szczególnie od 2000 roku. Fakt ten wiązać można z rozwijającą się od tego czasu „modą” na korzystanie z lamp opalających w solariach, nawet wśród najmłodszych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu (PDF)

PROJEKT USTAWY (PDF)

Starania RPD w sprawie zakazu udostępnienia solarium dzieciom na przestrzeni lat

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (4 sierpnia 2009 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 stycznia 2010 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (1 sierpnia 2014 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 lutego 2015 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (7 stycznia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii (9 sierpnia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (6 kwietnia 2017 r.)