Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na konieczność zagwarantowania uprawnień w zakresie kontaktów nieletnim doświadczonym trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się, zatrzymanych przez Policję, a następnie umieszczonych w policyjnych izbach dziecka.

- Ważne jest wsparcie i pomoc dziecku, które w sytuacji utrudnionego kontaktu i braku informacji, nie ma pojęcia gdzie i dlaczego trafiło, co niewątpliwie powodować może u niego wzmożony lęk – uważa Marek Michalak.

Rzecznik zwrócił się do Mariusza Błaszczaka o udzielenie informacji o wdrożonych w jednostkach Policji oraz policyjnych izbach dziecka rozwiązaniach ułatwiających komunikowanie się z nieletnimi doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się, stopniu przygotowania kadry do kontaktów z nieletnimi doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się, stanu przygotowania do korzystania z alternatywnych form komunikowania się, umożliwiających nawiązanie kontaktu z nieletnimi posługującymi się językiem migowym oraz dostępu do zrozumiałej dla nich informacji.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z późn. zm.). Gwarantuje ona określone uprawnienia w sferze kontaktów z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Szacuje się, że w Polsce żyje blisko 700.000 osób z uszkodzeniem bądź chorobą narządu słuchu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do MSWiA (PDF)