Skip to:

9 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o zbadanie, w jakim stopniu organizacja zajęć wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Rzecznik podkreślił m.in., że uczeń niewłaściwie oceniany nie lubi zajęć wychowania fizycznego, nie chce ćwiczyć, unika lekcji. To sprawia, że jest coraz mniej sprawny ruchowo, a tym samym postrzega siebie jako gorszego od innych, zaś zaniżona samoocena rzutuje na jego postawę także w innych sferach życia.

Ponadto, Rzecznik przypomniał, iż problem niewłaściwego organizowania i oceniania zajęć wychowania fizycznego podnosił już w wystąpieniach generalnych Rzecznika Praw Dziecka z 20 lipca 2011 roku, 20 lipca 2012 roku i 28 czerwca 2013 roku, a mimo to nie został on rozwiązany.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej