Skip to:

W skierowanym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wystąpieniu z 5 marca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 66) tak, żeby każde wezwanie pomocy do dziecka było traktowane jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i skutkowało zadysponowaniem zespołu ratownictwa medycznego, a przynajmniej by obowiązkowe zadysponowanie dotyczyło wezwań do dzieci w wieku co najmniej do lat 3.

Dodatkowo Rzecznik poruszył problem konieczności opracowania odrębnej jednolitej normy określającej przeprowadzanie wywiadu medycznego przez dyspozytora przyjmującego wezwanie pomocy do dziecka.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia