Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny o przedstawienie wyników analizy  przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącej wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku z modyfikacją zasad finansowania krótkich hospitalizacji.

- Świadczeniodawcy mogą celowo wydłużać czas pobytu dzieci w szpitalu  – nawet jeśli stan ich zdrowia tego nie wymaga – aby otrzymać 100% stawki od płatnika za udzielone świadczeniezwraca uwagę Marek Michalak.

Analizy przeprowadzone przez NFZ w końcu 2017 r. nie wskazywały na nadmierny wzrost liczby hospitalizacji trzydniowych, stąd pytanie Rzecznika do NFZ o dane w tym zakresie za I kwartał 2018 roku.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia (PDF)

Odpowiedź NFZ (PDF)