Skip to:

20 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera o dołożenie starań, by uchwała w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15/13 została podjęta przez NSA w terminie najwcześniejszym z możliwych.

Przywołana sprawa dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości, czy wysokość dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, czy też jest stała i wynosi 400 zł miesięcznie bez względu na pojedynczy lub mnogi charakter ciąży. Wątpliwość, przedstawiona do rozstrzygnięcia NSA, ujawniła się na tle rozbieżnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych.

Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego