Skip to:

Uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczęszczający do liceów ogólnokształcących, potrzebują podręczników, drukowanych w systemie brajlowskim. W związku z ich niewystarczającą ilością, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 marca 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej, pani Katarzyny Hall z prośbą o zagwarantowanie wszystkim uczniom równych szans edukacyjnych.

Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że najbardziej brakuje podręczników, przeznaczonych do nauki obowiązkowych przedmiotów maturalnych - języka polskiego, matematyki i historii. Zostały one dostosowane do potrzeb uczniów niedowidzących i niewidomych jedynie na poziomie klasy pierwszej.

Otrzymane dotychczas przesz szkoły pomoce - komputery, syntezatory mowy i linijki brajlowskie - wykorzystywane są w celu lepszego odbioru treści gotowych wydawnictw i nie są tym samym w stanie zrekompensować braku podręczników podstawowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej