Skip to:

W związku z doniesieniami mediów, iż niektóre sklepy zabraniają wstępu osobom z wózkami dziecięcymi, Rzecznik Praw Dziecka 16 lipca skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej. Marek Michalak zaapelował o zapobieżenie przypadkom takiego ograniczania praw rodziców małych dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania