Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Zdrowia Ewy Kopacz o pilne podjęcie sprawy ułatwienia dzieciom dostępu do lekarza pediatry. Zaproponował, by pediatrę umieścić na liście specjalistów do których nie trzeba posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego. Pozwoli to na skrócenie drogi do efektywnej opieki pediatrycznej, a przez to uzyskanie lepszych wyników leczenia.

W kolejnym wystąpieniu Rzecznik wskazał problemy, zgłaszane przez środowiska pediatrów, bez rozwiązania których niemożliwa jest poprawa opieki nad populacją wieku rozwojowego. Należą do nich m.in. konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilości pediatrów, neonatologów, psychiatrów dziecięcych, analiza obowiązującego kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych i jego aktualizacja, ocena liczby łóżek pediatrycznych pod kątem ich dostępności dla wszystkich dzieci, coroczne badanie każdego dziecka przez pediatrę w celu wczesnego wychwycenia nieprawidłowości.

Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy dostępności opieki lekarzy pediatrów oraz na temat opieki zdrowotnej nad dziećmi.