Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 kwietnia 2010 roku zwrócił uwagę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak na problem bezprawnego skreślania dzieci, pozbawionych opieki rodziców - a przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Socjoterapii - z list placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub socjoterapii bywa - wg informacji, docierających do Rzecznika - wystarczającym powodem do wykreślenia dziecka z listy wychowanków domów dziecka. Tymczasem pobyt w MOW-ie lub MOS-ie, zapewniającym opiekę całodobową, ale nie całkowitą, ma z założenia charakter czasowy - gdy zauważalna będzie poprawa zachowania dziecka, powinno ono wrócić do macierzystej placówki.

"Nie do przyjęcia jest zatem sytuacja, gdy dziecko, pozbawione opieki rodzicielskiej, zostaje pozbawione także opieki placówki, do której zostało skierowane postanowieniem sądu" - podkreślił Marek Michalak. Zdaniem Rzecznika należy zrobić wszystko, by dzieci te po raz kolejny nie traciły stabilnego środowiska wychowawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej