Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej, w tym szkolnej, dlatego Marek Michalak wyraził poparcie dla inicjatywy ucznia Mikołaja Wolanina, który jest autorem petycji o zmiany w ustawie Prawo oświatowe.

- 30 sierpnia 2018 roku do mojej wiadomości wpłynęła petycja ucznia – Mikołaja Wolanina, adresowana do Pana Marszałka – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Postulat Wolanina dotyczy obligatoryjnego powoływania w szkołach i placówkach oświatowych Rzecznika Praw Ucznia.

- Nie odnosząc się do szczegółów proponowanych rozwiązań prawnych, należy wyrazić poparcie dla tej inicjatywy i przychylić się do przedstawionej w piśmie do Pana Marszałka argumentacji – zaznacza RPD.

Marek Michalak wskazuje, że praktyka dowodzi, iż w szkołach, w których powołano Rzecznika Praw Ucznia, jakość przestrzegania praw dziecka i ucznia oraz upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o ich prawach są lepsze. - Jako osoba zaufana, na co dzień funkcjonująca w społeczności szkolnej, znana dzieciom i posiadającą z nimi stały, osobisty kontakt i dobre relacje, w sytuacjach naruszeń praw dziecka i ucznia, byłby osobą, która mogłyby szybko i skutecznie reagować, zapobiegając dziecięcej krzywdzie – podkreśla RPD i apeluje do Marszałka Sejmu o rozważenie uwzględnienia przedmiotu petycji oraz o poinformowanie Rzecznika Praw Dziecka na temat sposobu jej rozpatrzenia.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu RP (PDF)