Skip to:

1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o wznowienie badań poziomu głośności w salach kinowych. Do Rzecznika regularnie napływają skargi na hałas panujący podczas projekcji filmów, zatem wskazane byłoby opracowanie norm określających wartości poziomu dźwięku dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu widzów. Należy więc przeprowadzić badania hałasu i przeanalizować jego oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego