Skip to:

Utraciliśmy kolejną szansę na ugruntowanie i ponowne podkreślenie w świadomości środowiska międzynarodowego, że Polska jest Ojczyzną Praw Dziecka i w pełni zasługuje na noszenie tego dumnego miana – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do Pani Premier Beaty Szydło i upomina się o należyte traktowanie spraw ochrony praw dziecka w naszym kraju.

W dniach 13 – 16 września br. w Warszawie odbył się III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska. Ponad pół tysiąca uczestników z Polski i stu dwudziestu gości zagranicznych dyskutowało o ważnych problemach dotyczących ochrony praw dziecka. Osiemdziesięciu  wybitnych prelegentów – naukowców, praktyków i działaczy społecznych z kraju i całego świata, przedstawiało najistotniejsze wyzwania dotyczące pełnej realizacji i ochrony praw dziecka. Podczas Kongresu głos zabrali również najmłodsi, którzy prezentowali ważne dla nich postulaty, m.in. w zakresie partycypacji dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Na Kongres przybyła Pani Marta Santos Pais – Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka był niewątpliwie największym w Polsce społeczno-edukacyjnym wydarzeniem, które stworzyło światową platformę prezentacji różnorodnych dyscyplin i perspektyw.

RPD zaniepokojony, że na Kongresie zabrakło przedstawicieli rządu polskiego

Marek Michalak podkreślił, że w kraju, który na świecie nazywany jest Ojczyzną Praw Dziecka, pytany przez uczestników – także najmłodszych – o brak reprezentacji polskiego rządu na Kongresie,  nie potrafił tego wyjaśnić oraz z  zażenowaniem i smutkiem słuchał opinii, że obecna władza nie chce się wsłuchać w głos młodych i dowiedzieć o najistotniejszych kwestiach związanych z ochroną praw człowieka – dziecka.

RPD wskazał, że obecność  ministrów byłaby poczytana nie tylko jako wyraz troski rządu polskiego o dzieci, ale również potwierdziłaby, że idee ochrony praw dziecka oraz pielęgnowanie polskich tradycji i wybitnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw człowieka, są dla nas niezwykle ważne.

Rzecznik poinformował również szefową rzędu, że w codziennej działalności, kierując do właściwych resortów wystąpienia sygnalizujące potrzebę podjęcia działań na rzecz najmłodszych, nierzadko napotyka na zbyt powierzchowne traktowanie poruszanych problemów, do których powinniśmy podchodzić z wyjątkową atencją i zrozumieniem. Zauważył, że kierowane przez niego apele i prośby o podjęcie konstruktywnych działań są nienależycie rozpoznawane, nierzadko pozostają bez odpowiedzi.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził ufność, że idee ochrony praw dziecka mają u Prezes Rady Ministrów ważne, należne im miejsce i znajdą również zrozumienie u podległych jej ministrów. 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)