Skip to:

- Wszędzie tam, gdzie rodzice potrafią rozwiązywać spory polubownie, dzieci mają szanse uniknąć cierpienia – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wskazując znaczenie konstruktywnych metod związanych z ugodowym rozwiązywaniem konfliktów i sporów rodzinnych.

- Mediacja pozwala na znalezienie kompromisu, który akceptują wszystkie strony sporu i dzięki temu skłonne są dobrowolnie realizować wypracowane porozumienie, a co za tym idzie nie powstaje potrzeba sięgania po środki egzekucyjne. Dzięki mediacji często udaje się złagodzić lub wyeliminować konflikt, a także uniknąć długotrwałego i wyniszczającego postępowania sądowego, którego ofiarami mogą stać się dzieci – dodaje Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Na podstawie prowadzonych spraw Rzecznik Praw Dziecka ocenia, że rodzice nadal rzadko korzystają z mediacji, mimo że mediacja rodzinna wprowadzona została do polskiego systemu prawnego prawie trzynaście lat temu. - W konfliktach rodzinnych strony bardzo rzadko korzystają z mediacji, niewiele o niej wiedzą i nie darzą tej instytucji zaufaniem – wskazuje RPD.

Rzecznik przywołuje zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych, a także mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych wraz z linkami do danych statystycznych i aktów prawnych. Zaznacza jednocześnie, że dopracowanie tej informacji w zakresie treści oraz przejrzystości może znacznie przyczynić się do podniesienia waloru edukacyjnego wymienionego wyżej portalu, a w konsekwencji także do sukcesu mediacji.

Marek Michalak pyta szefa resortu sprawiedliwości także o funkcjonowanie Porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych z dnia 21 czerwca 2011 r., szczególnie w zakresie jego wpływu na skuteczność polubownych metod rozwiązywania transgranicznych konfliktów i sporów rodzinnych, oraz jak przebiega finansowanie tych mediacji.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)