Skip to:

- Na pierwszym miejscu każdy funkcjonariusz publiczny powinien stawiać dobro dziecka. Należy zadbać o to, by trudną, nierzadko traumatyczną sytuację, jaką jest interwencja Policji, dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb emocjonalnych – apeluje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Marek Michalak przypomina, że w 2014 roku, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji, został wypracowany dokument pn. Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka, określający standardy ochrony praw dziecka w sytuacji wykonywania przez funkcjonariuszy Policji czynności służbowych z udziałem dzieci.

Czytaj także: Reakcja MSW na postulaty RPD

RPD i MSW przypominają policji, jak traktować dzieci podczas interwencji 

W sprawie natychmiastowych interwencji Policji

Powyższy dokument został oficjalnie zaprezentowany 30 maja 2014 roku. Zalecenia przypominające zasady postępowania wobec dzieci podczas interwencji policyjnej w formie plakatu trafiły do wszystkich komend i komisariatów Policji w kraju. Wyróżniono na nich główną zasadę, że w każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka, a także zapewnić mu właściwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Na plakacie znalazło się również dziewięć innych zaleceń, mówiących między innymi o tym, że dzieci należy traktować godnie, z szacunkiem i taktownie. Plakaty miały przypominać funkcjonariuszom, że podczas interwencji należy wytłumaczyć dziecku zaistniałą sytuację i zrobić wszystko, by poczuło się bezpiecznie, należy mówić do dziecka zrozumiałym językiem, a w przypadku konieczności opuszczenia domu należy pamiętać, by dziecko mogło na przykład zabrać ze sobą swoją ulubioną zabawkę.

Rzecznik zwraca się do szefa MSWiA o rozważenie możliwości odnowienia dokumentu (w formie plakatu informacyjnego) Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka poprzez ponowne jego podpisanie i upowszechnienie we wszystkich komendach i komisariatach Policji w kraju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Odpowiedź MSWiA (PDF)