Skip to:

- Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.

To już kolejne wystąpienie RPD dotyczące norm zatrudniania pielęgniarek i położonych oraz kwestii związanych z wykonywaniem tego zawodu. Podstawą podjęcia przez Rzecznika tej sprawy jest troska o jakość opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad hospitalizowanymi dziećmi.

Za mało pielęgniarek i położnych na dyżurach

W ocenie Marka Michalaka sytuacja, w której w oddziałach dla dzieci sprawowane są jednoosobowe dyżury  pielęgniarskie nie może mieć miejsca. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia o przekazanie informacji na temat wyników prac Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz planowanych działaniach Ministra Zdrowia w tym obszarze.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)

 

Czytaj więcej:

RPD alarmuje – brakuje lekarzy do pracy na oddziałach dziecięcych 

Czy nie dojdzie do celowego wydłużania hospitalizacji dzieci?