Skip to:

13 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniewa Derdziuka, m.in. o upowszechnienie w ZUS takiej wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która najpełniej realizowałaby postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka. Zdaniem Rzecznika zasiłek macierzyński powinien należeć się osobie ubezpieczonej, sprawującej opiekę nad dzieckiem, w każdym przypadku trwałej przeszkody w sprawowaniu takiej opieki przez matkę. Ponadto uprawnienie to nie powinno zależeć od faktu, czy matka dziecka była objęta ubezpieczeniem społecznym.

Powyższe zagadnienie było przedmiotem następujących wystąpień Rzecznika Praw Dziecka:

Ponadto Rzecznik wnosi o zmianę decyzji administracyjnej wydanej w podjętej przez Rzecznika sprawie indywidualnej, odmawiającej przyznania zasiłku macierzyńskiego ojcu pięciorga dzieci.

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych