Skip to:

Poziom zadłużenia wobec osób uprawnionych do alimentów wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci to 300 tys. osób – zwracają uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wspólnie apelują do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kampanię, która uświadomiłaby problem i zmobilizowała dłużników alimentacyjnych do regulowania zobowiązań wobec własnych dzieci.

Ombudsmani są przekonani, że zmianę negatywnych postaw można uzyskać nie tylko wprowadzając odpowiednie uregulowania prawne, ale przede wszystkim poprzez działania edukacyjne w postaci ogólnopolskiej kampanii społecznej

- Osiągnięcie celu kampanii poprzez uzyskanie pożądanych zachowań u dłużników przyniosłoby korzyść głównie dla dzieci, ale także dla państwa jako gwaranta realizacji obowiązku alimentacyjnego – podkreślają w wystąpieniu do Elżbiety Rafalskiej.

Marek Michalak i Adam Bodnar piszą również, że ukształtowanie wśród osób zobowiązanych do alimentów przekonania, że należy je płacić, że to nie prezenty dla dorosłego, który wychowuje dziecko, a środki, które podnoszą poziom życia dziecka, jest zadaniem, które chcą wspólnie wspierać.

Przypomnijmy, że od lutego 2016 r. funkcjonuje wspólna inicjatywa Rzeczników - Zespół do spraw Alimentów. Jego interdyscyplinarny skład, obejmujący m.in. komorników, adwokatów, sędziów, przedstawicieli świata nauki oraz Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, pozwolił na jednomyślne wskazanie, iż poprowadzenie dobrej, przemyślanej kampanii społecznej, jest niezbędne i niezwykle istotne, jeśli chcemy doprowadzić do zwiększenia odsetka płaconych alimentów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej