Skip to:

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów regulujących pracę publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wątpliwości budzą rozbieżności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad rodziców.

Marek Michalak zwraca uwagę, że część przepisów jednoznacznie wskazuje, że w publicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w publicznych młodzieżowych ośrodkach socjoterapii działają rady rodziców, które przekazują swoją opinię na temat między innymi funkcjonowania placówki. Tymczasem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, wskazuje w § 1 pkt 9 młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Zatem uregulowania zawarte w ww. rozporządzeniach pozostają ze sobą w sprzeczności.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o analizę przedstawionego problemu oraz podjęcie działań mających na celu ujednolicenie przepisów aktów wykonawczych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej

Odpowiedź na WG