Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie podjęcia przez resort działań na rzecz opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań rekomendowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zapewnienia jakości szczepionek.

Kwestia dotyczy rozwiązań:

1) mających na celu podniesienie wymogów technicznych wobec punktów szczepień dotyczących elektronicznego monitorowania temperatur przechowywania oraz dodatkowej edukacji personelu medycznego w zakresie warunków przechowywania produktów leczniczych;

2) dedykowanych postępowaniu z asortymentem zakupionym do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w całym szlaku dystrybucji i o opracowanie tzw. małych Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

Rzecznik Praw Dziecka dopytywał o te działania w maju i nadal nie otrzymał odpowiedzi i resort zdrowia nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

 

Czytaj także:

W sprawie szczepionek – wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

Nadzór nad dystrybucją szczepionek – wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego