Skip to:

14 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie realizacji konstytucyjnej zasady dotyczącej obowiązkowej nauki do 18. roku życia.

Przepisy ustawy oświatowej konkretyzują konstytucyjną normę zawartą w art. 70 Konstytucji RP, stanowiącą, iż nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, iż w związku z obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego do lat 6, będzie miała miejsce sytuacja, w której niektóre dzieci zakończą naukę przed ukończeniem 18. roku życia. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o analizę problemu i zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej