Skip to:

- Od ponad 11 lat Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie wydaje opinii w zakresie wskazania placówki właściwej do umieszczenia nieletniego cierpiącego na zaburzenia psychiczne, a tym samym nie realizuje zadań nałożonych nań przepisami prawa – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak alarmuje kolejny raz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Rzecznik przypomina, że wielokrotnie zwracał uwagę, że sądy zostały pozbawione merytorycznego wsparcia, w skutek czego prawa dzieci-pacjentów mogą być naruszane i apelował do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o rozwiązanie tego problemu, zgłaszanego również przez Rzecznika Praw Pacjentów i Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Zdrowia. Resort uznał za zasadną propozycję RPP powołania przy Ministrze Sprawiedliwości zespołu roboczego, w skład którego powinni wejść przedstawiciele MS, MZ, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz podmiotów leczniczych, w których jest wykonywany środek o charakterze leczniczo-wychowawczym. Dalszych działań na razie jednak nie podjęto.

We wrześniu 2016 roku Rzecznik został poinformowany o pracach nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w omawianym zakresie. Teraz RPD dopytuje o to, na jakim etapie znajdują się powyższe prace i kiedy można spodziewać się przedstawienia ich wyników.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)

Czytaj także:

Pobyt nieletniego w ośrodku leczniczym powinien być konsultowany