Skip to:

26 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o informacje dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie leczenia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Jest to kolejne wystąpienie Rzecznika w tej sprawie, poprzednie wystąpienia były kierowane do Ministra Zdrowia w 2010 r.

Leczenie wad rozszczepu warg i podniebienia jest możliwe, wymaga jednak kompleksowej współpracy wielu specjalistów, wykonania zabiegów korygujących w określonym terminie. Zaniedbania lub opóźnienia ich wykonania skutkują następstwami utrudniającymi prawidłowy rozwój dziecka przez wiele lat.

Do Rzecznika zwrócili się rodzice dzieci dotkniętych rozszczepem wargi i podniebienia informując, że terminy wykonania operacji korygujących wadę w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie są przekładane na później. Ponadto doniesienia prasowe dotyczące nieprawidłowości w zakresie leczenia tych wad budzą zaniepokojenie Rzecznika, wymagają w jego opinii szczegółowego wyjaśnienia.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia