Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wstawia się za działalnością Telefonu Zaufania dla Dzieci i młodzieży 116 111, któremu grozi bankructwo. O to, czy ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Marek Michalak pyta Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wystąpieniu generalnym RPD zwraca uwagę, że linia 116 111 wspomaga zapewnienie ochrony praw dziecka w Polsce. Od chwili uruchomienia specjaliści Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) odebrali ponad 1 mln telefonów od młodych ludzi. Podjęto 754 interwencji w sytuacji zagrożenia życia osób kontaktujących się z zespołem 116 111 (zgłoszenia telefoniczne i online). Organizacja ściśle współpracuje z  organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także z funkcjonującym przy Rzeczniku Praw Dziecka Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12).

Działanie Telefonu 116 111 było sześciokrotnie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie wspierania wykonywania zadania publicznego. W ostatnich dwóch latach odstąpiono od ogłaszania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, natomiast ogłaszane konkursy dotyczą znacznie szerszego spektrum działań. Powyższe spowodowało, że Fundacji nie udało się uzyskać dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów.

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że finansowanie działalności organizacji pozarządowych pochodzi z różnych źródeł, jednak dofinansowanie przez Ministerstwo zapewniłoby stabilizację oraz ciągłość podejmowanych przez Fundację działań.

Czytaj także: Rekomendacja dla telefonów zaufania FDN i ITAKI

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Odpowiedź na wystąpienie