Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz zwraca uwagę na problem umieszczania – wbrew przepisom – małych dzieci (do 10 l.) w instytucjonalnej pieczy zastępczej. I ponownie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przeciwdziałających zjawisku.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pieczy instytucjonalnej nie mogą być umieszczane dzieci do 10 roku życia – chyba, że zajdą przewidziane ustawą wyjątki. - Z uwagi na to, że sądy w dalszym ciągu wydają decyzje o umieszczeniu dziecka poniżej 10. roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wystąpieniu z 12 stycznia 2017 roku zwróciłem się z prośbą o podjęcie wielopłaszczyznowych działań w celu przeciwdziałania tej niewłaściwej praktyce orzeczniczej. Wobec braku odpowiedzi na przywołane powyżej wystąpienie, ponownie zwracam się do Pana Ministra o przekazanie informacji w powyższym zakresie – podkreśla w piśmie RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)

Czytaj także:

Badania RPD przeprowadzone w 2016 r.

Małe dzieci w pieczy instytucjonalnej – zadanie dla MS i MRPiPS