Skip to:

Z informacji Rzecznika Praw Dziecka wynika, że zdarzają się sytuacje, w których sądy opiekuńcze umieszczają małoletnie matki pozbawione opieki rodzicielskiej wraz z ich dziećmi w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W efekcie małoletnie pozostają poza systemem pieczy zastępczej.

W wystąpieniu do Prezesów Sądów Apelacyjnych w całym kraju Marek Michalak wskazuje, że domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie należą do systemu pieczy zastępczej. Placówki te działają w innym systemie, podlegającym innemu resortowi (ministrowi polityki społecznej), mają inne cele, są prowadzone na innych zasadach i z innymi źródłami finansowania niż środki objęte systemem pieczy zastępczej.

- Małoletnia matka i jej dziecko umieszczone w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pozostają poza systemem pieczy zastępczej – zauważa RPD. 

Rzecznik zwrócił się do sędziów o wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości oraz uwrażliwienie wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych na problem zapewnienia właściwej pieczy zastępczej dla małoletnich matek oraz ich dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesów Sądów Apelacyjnych (PDF)