Skip to:

- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utratą zdrowia lub życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek”.

W wystąpieniu generalnym Rzecznik przypomina, że spożycie alkoholu przez ciężarną może powodować: anomalie rozwojowe, zaburzenia funkcjonowania, opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrostu, a nawet śmierć dziecka. U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąży znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia. Nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że nie wyrządzi to szkody jej dziecku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego.

- Dotychczasowe, rozproszone działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Do Rzecznika Praw Dziecka coraz częściej wpływają prośby o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży – pisze Marek Michalak.

RPD podkreśla, że macierzyństwo znajduje się w Polsce pod szczególną ochroną prawną. Art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje, aby matka przed i po urodzeniu dziecka uzyskała szczególną pomoc władz publicznych, natomiast art. 68 ust. 3 wskazuje na obowiązek władz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym. Również ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o prawach dziecka gwarantuje, że Państwa-Strony tej umowy międzynarodowej odpowiednio zabezpieczą prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości