Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka pyta Ministerstwo Sprawiedliwości czy podejmuje działania, które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”. W opinii Marka Michalaka mediacje rodzinne są szansą na wyeliminowanie negatywnych emocji związanych ze sporami.

Do Rzecznika Praw Dziecka w dalszym ciągu wpływają sprawy dotyczące bezprawnego uprowadzenia dzieci w rozumieniu postanowień Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dzieci za granicę. Rodzice, którzy utracili możliwość kontaktu z dziećmi w wyniku uprowadzenia przez drugiego rodzica, dochodzą swoich praw w sądzie. Z uwagi na to, że od rozstrzygnięcia sądu zależy, w kraju którego z rodziców dziecko będzie się wychowywać, postępowaniu sądowemu towarzyszą duże emocje i stres. Skonfliktowani rodzice przekonani o swojej racji toczą w sądzie spór o dziecko. Ostatecznie, gdy sąd wyda prawomocny wyrok na podstawie Konwencji haskiej, dochodzi do dramatycznych sytuacji, gdy jedno z rodziców musi się pogodzić z „utratą” dziecka. Dopiero wówczas rodzic, który przegrał sprawę próbuje w polubowny sposób załagodzić spór dotyczący miejsca pobytu dziecka zdając sobie sprawę, że jeśli nie porozumie się z drugą stroną, będzie zobowiązany wykonać orzeczenie sądu.

W opinii Marka Michalaka szansą na wyeliminowanie negatywnych emocji związanych ze sporami pomiędzy rodzicami – stronami postępowania prowadzonego na podstawie wspomnianej Konwencji są mediacje rodzinne.

- Mediacja umożliwia konstruktywne wyrażenie interesów i potrzeb stron oraz znalezienie ugodowego rozwiązania. Dzięki mediacji można także do minimum ograniczyć cierpienie i stres, którymi poddane są dzieci skonfliktowanych rodziców.  Analiza spraw prowadzi jednak do wniosku, że rodzice nadal zbyt rzadko korzystają z mediacji – prawdopodobnie z powodu braku wiedzy na jej temat – uważa Rzecznik.

W wystąpieniu generalnym do Zbigniewa Ziobry Marek Michalak pyta o działania które przyczyniłyby się do szerszego wykorzystania mediacji w sprawach dotyczących tzw. „międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich”, jak one przebiegają i z jakim skutkiem. Zwraca się także o informacje czy resort zbiera dane statystyczne dotyczące liczby podejmowanych mediacji w tych sprawach i jej wpływu na sposób rozwiązania sporu pomiędzy rodzicami.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiediliwości (PDF)