Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje, aby przestępstwa przeciwko wolności seksualnej m.in. molestowanie seksualne czy gwałt popełnione na szkodę małoletniego nie podlegały przedawnieniu karalności. Wiele ofiar takich przestępstw podejmuję walkę o ukaranie sprawcy nawet kilkadziesiąt lat po zdarzeniu. 

Obecnie w przypadku przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego – przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. 

- Należy włączyć tego typu przestępstwa do katalogu przestępstw niepodlegających przedawnieniu karalności – apeluje RDP do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zdaniem Marka Michalak obecna regulacja niedostatecznie zabezpiecza ofiary nadużyć seksualnych. Wiele z nich jest gotowych do podjęcia walki o ukaranie sprawcy dopiero w życiu dorosłym, czasami nawet po kilkudziesięciu latach.

- Każda z ofiar inaczej przeżywa swoją krzywdę. Niektóre zapamiętują fakt wykorzystania seksualnego w brutalnych szczegółach na długie lata, innym pozostaje jedynie mgliste odczucie doznanej krzywdy, natomiast jeszcze inne mogą wypierać ze świadomości przykre wspomnienia przez wiele lat – pisze RPD.

Rzecznik apelował o zmianę przepisów w tym zakresie w 2010, 2012 i 2013 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź na wystąpienie