Skip to:

- Powinniśmy dostrzegać w małoletnich cudzoziemcach w pierwszej kolejności dzieci, a dopiero później obcokrajowców – mówi Marek Michalak. Przypominając słowa Ireny Sendlerowej: „Kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę”, będące hasłem przyszłego roku, który z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka będzie Rokiem Ireny Sendlerowej, Marek Michalak przekazał na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zalecenia Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC), przyjęte podczas spotkania regionalnego tej organizacji, które odbyło się 13 listopada 2017 r. w Atenach.

W rekomendacjach wypracowanych przez 23 niezależne instytucje ochrony praw dziecka - europejskich rzeczników praw dziecka, przy udziale Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci – Marty Santos-Pais, podkreśla się, że państwa członkowskie – pamiętając o swoich zobowiązaniach wynikających z Konwencji o prawach dziecka – powinny dostrzegać w małoletnich cudzoziemcach w pierwszej kolejności dzieci, a dopiero później obcokrajowców. Zasada ta powinna z kolei stać się nadrzędną wytyczną tak dla ustawodawcy w toku prac legislacyjnych nad zmianami w prawie migracyjno-azylowym, jak i dla organów władzy wykonawczej we wszelkich działaniach podejmowanych przez nie wobec małoletnich cudzoziemców.

Podczas spotkania regionalnego w Atenach, członkowie Grupy roboczej ENOC ds. dzieci w drodze przeanalizowali poszczególne etapy pobytu małoletnich cudzoziemców w państwach członkowskich pod kątem działań, które należy podjąć, aby w pełni zabezpieczyć prawa dzieci na każdym z nich: od przybycia, przez wszczęcie odpowiednich postępowań administracyjnych, zapewnienie małoletnim właściwej pieczy i reprezentacji, po wydanie stosownych decyzji.

Czytaj także: Dzieci „w drodze”: ochrona ich praw to wyzwanie 

Opracowane rekomendacje, koncentrując się na kwestii zagwarantowania dzieciom możliwości integracji ze społeczeństwem przyjmującym, wzywają tym samym, m.in. do zapewnienia małoletnim cudzoziemcom przyjaznych procedur administracyjnych, kierowania do pracy z nimi odpowiednio przygotowanych pracowników i funkcjonariuszy, odstąpienia od zatrzymywania dzieci i umieszczania ich w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, dokładnego badania, czy małoletni nie są ofiarami przemocy lub innego wykorzystania, zagwarantowania im należytej pieczy, reprezentacji prawnej oraz dostępu do edukacji, świadczeń zdrowotnych i socjalnych.

- Rekomendacje przyjęte podczas spotkania ENOC w Atenach znajdują oparcie w indywidualnych doświadczeniach Ombudsmanów reprezentujących poszczególne państwa, którzy mieli możliwość spotkania i rozmowy z dziećmi-cudzoziemcami oraz którzy niejednokrotnie podejmowali interwencje w sprawach tych małoletnich. Tak zdobyta wiedza o istniejących zagrożeniach dla praw małoletnich cudzoziemców i doświadczenie w pracy z nimi pozwoliły na sformułowanie przez ENOC zaleceń, których wdrożenie pozwoliłoby – w mojej ocenie – wiele z tych zagrożeń wyeliminować, a przynajmniej istotnie ograniczyć – ocenia Marek Michalak.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Zalecenia Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC)

 

Czytaj także:

VIII Seminarium Korczakowskie w Genewie o dzieciach „w drodze”