Skip to:

- Z zadowoleniem należy przyjąć, że część szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dzieciom już teraz zrezygnowało z pobierania opłat za pobyt rodziców i osób bliskich przy hospitalizowanym dziecku. Do takich szpitali zalicza się m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i pyta o prace nad zapowiadanym w kwietniu projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.

W przedmiotowej sprawie RPD zwrócił się także do Rzecznika Praw Pacjenta, który w odpowiedzi poinformował że w styczniu 2018 r. zainicjował prace koncepcyjne nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W toku przedmiotowych prac uwzględniono konieczność modyfikacji treści art. 35 ustawy – w kierunku zwolnienia co najmniej jednego z przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta z omawianej opłaty w całości. - Niezależnie od powyższego, propozycję zmian w zasygnalizowanym zakresie planowano przedłożyć również w toku prac Zespołu Analiz Systemowych działającym przy Kancelarii Prezydenta – zaznaczył w piśmie RPP.

W maju 2018 r. Rzecznik Praw Pacjenta zapowiedział, że podjął inicjatywę, zmierzającą do przedłożenia projektu o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jedna z proponowanych zmian dotyczy zwolnienia z konieczności ponoszenia opłat za dodatkową opiekę pielęgnacyjną w stosunku do jednego z przedstawicieli małoletniego pacjenta.

Marek Michalak pyta czy prace w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta czy niezależnie od prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działań na rzecz nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)

 

Czytaj także:

Rodzic – najlepsze lekarstwo dla chorego dziecka

RPD upomina się o prawa małych pacjentów

Czy nie dojdzie do celowego wydłużania hospitalizacji dzieci?

Za mało pielęgniarek i położnych na dyżurach

RPD alarmuje: Zapaść psychiatrii dzieci i młodzieży

Choroby opieki pediatrycznej w ocenie RPD