Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka kontynuując działania w zakresie ochrony praw dzieci z niepełnosprawnościami, ponowne wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku biegłych sądowych na etapie postępowań w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności.

Brak dostatecznej liczby biegłych sądowych, długie terminy oczekiwania na badanie u biegłych sądowych oraz brak konkretnych specjalistów na listach Prezesów Sądów Okręgowych, są powodami dużej ilości zgłoszeń o interwencję RPD.

Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości podkreślił, że przewlekłość postępowań sądowych w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności,  może prowadzić do  naruszenia konstytucyjnego prawa rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

To kolejne wystąpienie, w którym RPD apeluje o podjęcie działania w celu pełniejszej ochrony praw dziecka oraz wnosi o przekazanie informacji o stopniu zaawansowania prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)