Skip to:

4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach.

Powyższe zagadnienie było przedmiotem kilku dotychczasowych wystąpień Rzecznika z:

29 października 2008 r.

28 listopada 2011 r.

29 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Odpowiedź Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej